Regulamin

Czas realizacji zamówienia

Natychmiast po złożeniu przez Ciebie zamówienia otrzymasz e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Po otrzymaniu akceptacji zamówienia rozpoczynamy jego realizację.

Termin otrzymania paczki = termin wysyłki + czas dostawy

Towar wysyłamy w ciągu 2 dni roboczych po otrzymaniu wpłaty lub wybraniu opcji pobrania. Czas dostarczenia przesyłki firmą kurierską to zazwyczaj dwa dni robocze.

Dokładamy wszelkich starań, aby oferta prezentowana na stronie odpowiadała realnym stanom magazynowym, może się jednak zdarzyć, że faktyczny czas dostawy się przedłuży - poinformujemy o tym niezwłocznie.

Zwroty i reklamacje towaru

Gwarancja i serwis

Wszystkie produkty sprzedawane w naszym sklepie posiadają gwarancję producenta. Gwarancja dla Przedsiębiorstw to 12 miesięcy a dla Klientów indywidualnych to 24 miesiące licząc od daty sprzedaży produktów. W przypadku wykrycia wady w produkcie objętym gwarancją, skontaktuj się z nami mailowo, bądź telefonicznie.

Uwaga: prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragon lub faktura) i oryginalnego opakowania aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego - stanowią one podstawę do zgłaszania reklamacji.

Reklamacje

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami.

Po pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół szkody, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

  1. Prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie,w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji).

  2. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.

  3. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.

  4. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt.

W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: biuro@premium24.com.pl lub telefonicznie: 58 681 05 26. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

Zwrot produktów

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Premium Dom i Ogród, 83-300 Kartuzy, ul Gdańska 29, tel.:58 681 05 26, e-mail:  biuro@premium24.com.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednorazowego Oświadczenia (np. pismo wysłane drogą pocztową lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru Formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu otrzymaną od Państwa należność za towar (nie uwzględniając kosztów dostawy) w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym otrzymamy zwracany towar. Koszty związane ze zwrotem towaru również ponosi Klient. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu dokładnie takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

Prosimy o odesłanie lub przekazanie nam rzeczy na adres: Premium Dom i Ogród z siedzibą w 83-300 Kartuzy przy ul. Gdańskiej 29, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany jeżeli Państwo odeślą lub dostarczą rzecz przed upływem terminu 14 dni od momentu poinformowania nas.

W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno, termin 14 dni liczy się od momentu w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

» Wzór formularza odstąpienia od umowy:

(Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- ADRESAT: Premium Dom i Ogród, 83-300 Kartuzy, ul. Gdańska 29, tel.: 58 681 05 26, e-mail: biuro@premium24.com.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy …................................................................................... ,

- Data zawarcia umowy/odbioru(*):................................................................................ ,

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)/nazwa firmy(*):......................................................... ,

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej): .......................................... ,

- Data: ...................................................... .

(*)- Niepotrzebne skreślić.

Regulamin sklepu

Informujemy, że na wszystkie zapytania e-mail odpowiadamy do 24 godzin (w dni robocze).REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1
Postanowienia ogólne

Sklep internetowy („Sklep”) działający pod adresem: www.premium24.com.pl prowadzony przez spółkę Premium Market Budowlany spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kartuzach 83-300, ul. Gdańska 29, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem KRS 0000577453, NIP: 5892019418 REGON: 362576308, adres e – mail: biuro@premiumkartuzy.pl. Spółka prowadzi sprzedaż detaliczną towarów za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu („Regulamin”).

Kupujący może kontaktować się ze Spółką pod adresem korespondencyjnym: 
83-300 Kartuzy, ul. Gdańska 29 lub pod adresem poczty elektronicznej: biuro@premium24.com.pl lub pod numerem telefonu: 58 681 05 26.

Ceny wszystkich widocznych na stronie Sklepu towarów są cenami brutto.

Informacje na stronie Sklepu stanowią wyłącznie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie w Sklepie składa ofertę kupna określonego towaru za cenę i o cechach podanych na stronie Sklepu. Cena oraz opis towaru stają się wiążące dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Spółkę mailowo.

Spółka oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są nowe oraz objęte są gwarancją producenta.

§2

Tryb składania zamówienia i prawo odstąpienia od umowy

Zamówienia w Sklepie można dokonywać:

- poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej Sklepu,

- telefonicznie – dzwoniąc pod numer 58 681 05 26 (koszt rozmowy według aktualnej taryfy operatora telekomunikacyjnego), w dniach poniedziałek-piątek w godzinach od 8 do 16, oraz w sobotę w godzinach 9-13.

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e – mail: biuro@premium24.com.pl

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Kupującego danych umożliwiających jego weryfikację oraz weryfikację odbiorcy towaru, w szczególności: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu dostawy towaru oraz adresu e-mail Kupującego i jego telefonu kontaktowego.

Przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Spółkę drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przez Spółkę przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Aby skorzystać z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować Spółkę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie, które może zostać na przykład wysłane pocztą na adres: Premium Dom i Ogród, 83-300 Kartuzy, ul. Gdańska 29, może to także zrobić drogą mailową na adres biuro@premium24.com.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można również złożyć przy wykorzystaniu formularza, którego wzór znajdą Państwo w dziale "Zwroty i reklamacje towaru", jednak nie jest to obowiązkowe. Jeżeli Kupujący skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Spółka prześle Kupującemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący będący konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy Spółka zwraca Kupującemu otrzymaną od niego należność za towar (nie uwzględniając kosztów dostawy) w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający otrzyma zwracany towar. Koszty związane ze zwrotem towaru również ponosi Kupujący. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie.

Zwracaną w związku z odstąpieniem od umowy rzecz należy odesłać lub przekazać na adres Spółki niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Spółkę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy.

Kupujący zobowiązany jest dostarczyć zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar w stanie kompletnym oraz zobowiązany jest należycie ten towar zabezpieczyć w czasie transportu zwrotnego, tak aby towar nie został uszkodzony. W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy lub dostarczenia jej w stanie niekompletnym Spółce za co Kupujący ponosi odpowiedzialność przysługuje Spółce prawo dochodzenia od Kupującego odszkodowania na zasadach przewidzianych w przepisach obowiązującego prawa.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt 1 – 13 ustawy o prawach konsumenta, tj. w przypadku umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§3
Płatności

Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia płatności na rzecz Spółki.

W Sklepie istnieją różne formy płatności: pobranie, przelew, gotówka, płatność kartą, płatność elektroniczna, raty i dodatkowo są one dostępne i widoczne na stronie internetowej Sklepu w zakładce "Formy płatności".

Momentem zapłaty przy płatności przelewem jest chwila uznania rachunku bankowego Spółki całą kwotą wynikająca z zamówienia, przy płatności karta płatniczą/kredytową moment pozytywnej autoryzacji karty płatniczej/kredytowej jeżeli płatność dokonywana jest w siedzibie Spółki oraz chwila zapłaty w kasie Spółki przy płatności gotówką w siedzibie Spółki.

Kupujący jest zobowiązany zapłacić całość ceny, będącą wynikiem ceny zakupu towaru powiększoną o koszty transportu oraz ewentualnie o koszty innych świadczeń, które nabędzie Kupujący wraz z towarem.

Koszty transportu określone są na stronie internetowej Sklepu indywidualnie dla każdego towaru.

Zapłata kompletnej ceny (w tym ceny dostawy za towar) jest warunkiem wydania towaru Kupującemu.

§4
Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem wewnętrznego transportu Spółki, firm wysyłkowych ubezpieczoną przesyłką (np. firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru Kupującemu lub upoważnionej przez niego osobie w siedzibie Spółki.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej lub kredytowej termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Spółki.

4. Czas realizacji zamówienia obejmuje każdorazowo czas potrzebny na wysyłkę zamówionego towaru powiększony o czas na jego dostawę. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronie internetowej Sklepu oraz zostaje każdorazowo potwierdzony z Klientem przy składaniu Zamówienia.

5. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący. Koszt dostawy towarów widoczny jest podczas składania zamówienia i w jego podsumowaniu w potwierdzeniu realizacji zamówienia.

6. W momencie przyjęcia/odbioru towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od momentu przyjęcia/odbioru towaru, towar staje się własnością Kupującego.

§5
Gwarancja

Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta („Gwarant”). Czas trwania gwarancji udzielonej Klientowi to 24 m-ce, a w przypadku Firm to 12 m-cy. Spółka wydaje Kupującemu wraz z rzeczą sprzedaną dokument zakupu tj. paragon lub Faktura Vat (dokument gwarancyjny). Regulamin sklepu określa obowiązki Gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Regulamin zawiera podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności nazwę i adres Gwaranta czas trwania i uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

§6
Reklamacje, zwroty

Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia zakupionej przez Kupującego rzeczy (towaru) bez wad. Regulacja odpowiedzialności Spółki za wady rzeczy zawarta jest w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.

Jeżeli po odbiorze towaru (czyli po przejściu własności) na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne, Kupujący wedle własnego wyboru może:

- skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych (dotyczy towarów objętych gwarancją),

- złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady

W przypadku wybrania reklamacji z tytułu rękojmi za wady Kupujący wypełnia formularz reklamacyjny dostępny pod działem "Zwroty i reklamacje towaru" i powinien w szczególności wskazać na czym jego zdaniem polega wada towaru, kiedy została ona stwierdzona, czego Kupujący domaga się od Sprzedającego oraz podać swoje dane kontaktowe oraz załączyć dowód zakupu towaru w postaci paragonu fiskalnego albo faktury, a w przypadku korzystania ze świadczeń gwarancyjnych za pośrednictwem Sprzedającego – powinien złożyć do Spółki wypełniony dokument gwarancyjny.

Transport reklamowanych towarów z tytułu gwarancji bądź rękojmi odbywa się na zlecenie i koszt Klienta za pośrednictwem wybranego przez Klienta przewoźnika chyba, że Spółka i Kupujący uzgodnią inny sposób na ustalenie istnienia i rodzaju zgłaszanych przez Kupującego wad.

Sprzedający poinformuje Kupującego o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji. W przypadku nieuznania reklamacji skierowanej do Sprzedającego przedstawi on uzasadnienie swojej decyzji.

Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady jedynie w przypadku stwierdzenia wady przed upływem dwóch lat od wydania towaru Kupującemu (art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego).

W przypadku, gdy Kupujący nie zgadza się z decyzją Sprzedającego 
o odmowie uwzględnienia reklamacji, Kupujący może skierować sprawę pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego lub (jeśli kupujący jest konsumentem) Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego albo o mediację przed tym sądem.

§7
Postanowienia końcowe

Zasady „Polityki Prywatności” umieszczone są na stronie internetowej Sklepu i wskazują one jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację Spółka może gromadzić i w jaki sposób z takich informacji Spółka może korzystać.

Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia.

Klient podczas użytkowania Sklepu wyraża zgodę na używanie plików cookies, więcej szczegółów w zakładce "Polityka prywatności" na stronie internetowej Sklepu.

Spółka zastrzega, że umieszczone na stronach Sklepu zdjęcia towarów mogą odbiegać od rzeczywistego ich wyglądu ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Do złożenia zamówienia w Sklepie konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja Regulaminu.

Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym Sklepu http://premium24.com.pl/content/10-regulamin oraz w wersji pisemnej w siedzibie Spółki: 83-300 Kartuzy, Gdańska 29.

Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany będą publikowane w postaci tekstu jednolitego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu wraz ze szczegółową informacją o zmianach. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 3 (trzech) dni od chwili udostępnienia nowego ujednoliconego zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu.

Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

Postanowienia Regulaminu obowiązują od dnia 25 grudnia 2014 roku 
i dotyczą umów zawieranych nie wcześniej niż od tej daty.

§8
Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów w szczególności zdjęć i opisów towarów publikowanych na stronie internetowej Sklepu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Spółki.